0Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης «Βινζαβόντ»