1-3. Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ

4-5. Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από τα Κρατικά Αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

6. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ

7. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Κρατικό Ιστορικό Μουσείο

8. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από τα Κρατικά Αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

9-11. Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ

12. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από τα Κρατικά Αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

13-14. Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ

15. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από τα Κρατικά Αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

16. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ

17. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Κρατικό Ιστορικό Μουσείο

18. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Αρχαίων Εγγράφων

19. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από τα Ρωσικό Κρατικό Ιστορικό Αρχείο

20-22. Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από τα Κρατικά Αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

23-24. Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ

25-26. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Κοινωνικο-Πολιτικής Ιστορίας

27-28. Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από τα Κρατικά Αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας