0Η οικολογική δράση «Ώρα της Γης» διεξήχθη στις 23 Μαρτίου του 2013 σε όλη τη Γη. Ακριβώς στις 20.30 (ώρα Μόσχας) οι συμμετέχοντες στη δράση έσβησαν τα φώτα στα διαμερίσματά τους, ενώ σε μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες κρατών έσβησαν τα φώτα παγκοσμίως γνωστών κτιρίων.