«Απευθύνομαι στην ηγεσία του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας - όλοι οι στρατιωτικοί θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής, που προβλέπεται από τη συμφωνία. Οιεσδήποτε μετακινήσεις στρατιωτικού προσωπικού εκτός των ορίων της συγκεκριμένης περιοχής θα αξιολογείται ως στρατιωτική ενέργεια» - δήλωσε από το βήμα του Κοινοβουλίου την Πέμπτη.