«Πιστεύουμε ότι ορισμένα στοιχεία του συριακού προγράμματος για την κατασκευή βιολογικών όπλων έχουν προωθηθεί πέραν του επιπέδου της έρευνας και της ανάπτυξης, και -την παρούσα στιγμή - είναι πλέον δυνατή η περιορισμένη παραγωγή παθογόνων», - δήλωσε ο Κλέπερ.

Ο ίδιος τόνισε, ότι τα συμπεράσματα αυτά απορρέουν από στοιχεία που μαρτυρούν τη συνέχιση του συριακού προγράμματος παρασκευής βιολογικών όπλων.