«Τα παραγωγικά αποτελέσματα της συνεργασίας της Ρωσίας και των ΗΠΑ σε σειρά βασικών τομέων της παγκόσμιας πολιτικής επιβεβαίωσαν τις σημαντικές δυνατότητες της διμερούς συνεργασίας», - σημείωσε ο υπουργός. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «οι οχλήσεις παραμένουν».