Οι μυστικές υπηρεσίες αποσπούσαν με αυτό τον τρόπο πληροφορίες για την τοποθεσία, τις επαφές και τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών των συνδρομητών.

'Οπως αναφέρεται, το πρόγραμμα της NSA με την κωδική ονομασία Dishfire έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει ότι προκύπτει και όχι στοιχεία με συγκεκριμένο σκοπό. Ο Guardian σημειώνει ότι η NSA χρησιμοποιούσε ευρέως μια μεγάλη βάση δεδομένων γραπτών μηνυμάτων, για να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για πρόσωπα που δεν είχαν εμπλακεί ως ύποπτα σε παράνομες δραστηρίοτητες.