Σύμφωνα τα αποκρυπτογραφημένα ιερογλυφικά στον τοίχο του τάφου, ο βασιλιάς ονομαζόταν Σενεμπκέι. Το εύρημα αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για την ιστορία, δεδομένου ότι θα ρίξει πρόσθετο φως στην περίοδο της βασιλείας της δυναστείας του Αβύδου.