Έτσι, οι πικετοφορίες, οι πορείες και οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται στις πλατείας Μιχαηλόφσκαγιά και Γιεβροπέισκαγια, στο πάρκο Ταράς Σεβτσένκο και στην πλατεία της Ανεξαρτησίας, αλλά και σε όλους τους δρόμους που οδηγούν σε αυτά τα μέρη. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από αίτημα της Δημοτικής Αρχής.