Την έκρηξη ακολούθησε πυρκαϊά. Το γραφείο ήταν κλειστό την ώρα εκείνη και δεν υπήρξαν τραυματίες. Κανείς, για την ώρα, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη. Παρόμοιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, από αναρχικές ομάδες.

«Ορισμένες δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα τρόμου. Δεν θα τα καταφέρουν. Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται» - δήλωσε ο υπουργός.