Εικάζεται ότι η έκδοση του λειτουργικού συστήματος με νέα ονομασία αποσκοπεί στη διόρθωση της εικόνας και τη βελτίωση των λειτουργιών των Windows 8, που δέχθηκαν επικρίσεις.

Είναι προς το παρόν άγνωστες οι αλλαγές που θα ενσωματωθούν στο νέο λειτουργικό σύστημα.