Την Παρασκευή, επιτεύχθηκε συμφωνία επί των κυρίων κύρια ζητημάτων της εφαρμογής των συμφωνηθέντων στα οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές, στη Γενεύη, το Νοέμβριο. Τώρα η ιρανική και ηευρωπαϊκή αντιπροσωπεια θα προβούν σε διαβουλεύσεις με την ηγεσία των χωρών τους.