Οι αρχές απαγόρευσαν τη χρήση του νερού της βρύσης για πλύσιμο, πόση και μαγείρεμα, επιτρέποντας τη χρήση του μόνο για τεχνικούς σκοπούς. Αυτή η σύσταση αφορά περισσότερους από 100 χιλιάδες κατοίκους.

Σε πολλές κατοικημένες περιοχές έχουν ακυρωθεί τα μαθήματα στα σχολεία. Στα καταστήματα παρατηρούνται μεγάλες ουρές για πόσιμο νερό.