Συγκριτικά είναι χαμηλό το κόστος, δεδομένου ότι φέτος η παγωνιά δεν προκάλεσε μεγάλες ζημιές στις υποδομές και δεν κράτησαν και πολλές ημέρες. Το 2010 η παγωνιά διάρκειας μιας εβδομάδας στοίχισε στις ΗΠΑ 20 – 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Συνεπώς η παγωνιά φέτος δεν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας, θεωρούν οι ειδικοί.