Αυτές οι κάμερες δεν λειτούργησαν κατά την προηγούμενη έξοδο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρέψουν στο εσωτερικό του σταθμού. Αυτές οι εργασίες έξω από το ΔΔΣ αποδείχθηκαν ως η πιο παρατεταμένη έξοδος στο ανοικτό διάστημα με ρωσικές διαστημικές στολές και διήρκεσε 8' και 7''. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα προβλήματα με τη λειτουργία των καμερών οφείλονται στα καλώδια στο εσωτερικό του σταθμού και όχι στην κατάσταση των ίδιων των καμερών.