Αυτή τη στιγμή, στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας, επικρατεί παγετός -42 βαθμών και πυκνή ομίχλη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, το αρκτικό ψύχος θα παραμείνει στη Γιακουτία ως τις 14 Ιανουαρίου.