Περίπου 30 λεπτά μετά από την έναρξη της πυρκαγιάς η τελευταία κατασβήστηκε από την ομάδα του Υπουργείου Εκτάκτων καταστάσεων. Τα αίτια και το μέγεθος της υλικής ζημιάς εξακριβώνονται.