Τα επιπρόσθετα χρόνια θα στοιχήσουν στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ περίπου $3 δισεκατομμύρια. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο σταθμός μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και περισσότερα χρόνια – έως το 2028.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός λειτουργεί σε τροχιά από το 1998. Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 χώρες. Συνολικά για το σταθμό έχουν δαπανηθεί περίπου $100 δισεκατομμύρια.