Η Λιβύη βιώνει σήμερα μια οξεία πολιτική κρίση, λόγω της αδυναμίας των κεντρικών Αρχών να επιβάλουν την τάξη στη χώρα.

Δύο χρόνια μετά τη νίκη της λεγόμενης επανάστασης της 17ης Φεβρουαρίου και τον τερματισμό του εμφύλιου πολέμου ο οποίος οδήγησε στην ανατροπή και δολοφονία του Μουαμάρ Καντάφι, στη χώρα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ομάδες της πρώην πολιτοφυλακής, μεταξύ των οποίων οι ριζοσπαστικοί ισλαμιστές, οι οποίοι υπακούουν στο κέντρο και επιβάλλουν δικούς τους νόμους στα ελεγχόμενα από αυτούς εδάφη.