Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, η συμφωνία προβλέπει σχέδιο μαζικής απομάκρυνσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Η εταιρεία φύλαξης έχει ήδη κλείσει για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης 5 αεροπλάνα. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αθλητών, των μελών της Ομοσπονδίας και των επισκεπτών, υπό την προστασία της εταιρείας θα βρίσκονται περίπου 400 άτομα.

Εκπρόσωπος της εταιρείας σημείωσε ότι θεωρεί λογικά και ικανοποιητικά τας μέτρα ασφαλείας, τα οποία έχουν λάβει οι διοργανωτές των αγώνων. Ωστόσο η εταιρεία θα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.