«Ζητούμε από την Τουρκίαως χώρα υποψήφιο – μέλος να αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση των κριτηρίων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου, και να κάνει ότι χρειάζεται ώστε όλες οι δηλώσεις, και εκείνες περί παραβιάσεων εκ μέρους ορισμένων ηγετών, διερευνηθούν χωρίς διακρίσεις και ανεμπόδιστα», είπε ο Μπάιν.