Στα τέλη Δεκεμβρίου η παραγωγός εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση περισσότερων των 6.4 εκατομμυρίων συσκευασιών των προϊόντων της, όταν έλαβε δεκάδες παράπονα από τους καταναλωτές ότι το περιεχόμενο τους μυρίζει βενζίνη ή μηχανέλαιο.

Η πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε διακρίβωσε την ύπαρξη διοξειδίου του φώσφορου, το οποίο χρησιμοποιείται για την εξόντωση εντόμων.