Κατά τη Δευτέρα και την Τρίτη διενεργήθηκε μια ευρείας κλίμακας εκκαθάριση στις γραμμές της αστυνομίας. Απολύθηκαν ή καθαιρέθηκαν σε κατώτερους βαθμούς περισσότεροι από 350 αστυνομικοί και μεταξύ τους στελέχη που ασχολούνταν με τα ζητήματα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρημάτων.