Η πρώτη σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2013. Προς το παρόν, οι ειδικοί ασχολούνται με τη σταδιακή σύνδεση της ενεργειακής μονάδας. Η προσέγγιση του 100% της ισχύος θα γίνει μετά από ενδελεχή έλεγχο της λειτουργικότητάς όλων των συστημάτων και του εξοπλισμού.