«Το πλοίο έχει συνοδεία, την οποία παρέχουν η Δανία και η Νορβηγία, καθώς επίσης και η Συρία. Το πλοίο θα παραμένει στη θάλασσα και θα περιμένει το υπόλοιπο φορτίο των χημικών όπλων προτεραιότητας», - αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΧο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ιδιαιτέρως τοξικές ουσίες με πλοία της Δανίας και της Νορβηγίας θα μεταφερθούν στην Ιταλία. Εκεί θα φορτωθούν σε σκάφος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, όπου θα καταστραφούν στα διεθνή χωρικά ύδατα.

Αρχικά είχε σχεδιαστεί η μεταφορά των ιδιαιτέρων επικίνδυνων ουσιών από το έδαφος της Συρίας μέχρι το τέλος του 2013, ωστόσο δεν έγινε δυνατό να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα.