Στο Quark υπάρχουν δύο ομώνυμοι πυρήνες επεξεργαστών με την αρχιτεκτονική x86 και φλας μνήμη NAND. Ο υπολογιστής υποστηρίζει το WiFi και Bluetooth και λειτουργεί πάνω σε Linux, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα λειτουργικά συστήματα.

Ο υπολογιστής δεν προορίζεται για χρήση ως ξεχωριστή συσκευή. Θα μπορεί να ενσωματώνεται σε φορητές ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές στα πλαίσια του συστήματος «το διαδίκτυο των πραγμάτων».