Θα χρησιμοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια για την αναδιάρθρωση των ήδη υφιστάμενων τραπεζών και τη δημιουργία νέων.

'Οπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ρύθμισης Τραπεζικής Δραστηριότητας της Κίνας, για τις νέες ιδιωτικές τράπεζες θα εισαχθούν αυστηρές προδιαγραφές και η χορήγηση των αδειών θα είναι περιορισμένη.

Η ρυθμιστική αρχή σημειώνει εξάλλου, ότι θα εξετάσει το ζήτημα της ελαστικοποίησης των απαιτήσεων για τις ξένες τράπεζες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα.