Η Γέλεν θα αντικαταστήσει στη θέση αυτή τον Μπεν Μπερνάνκι, του οποίου τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αναπληρώτρια.

'Οπως και ο Μπερνάνκι, η Γέλεν έχει τη φήμη «περιστεριού» μεταξύ των οικονομολόγων, κάτι που σημαίνει, ότι προτεραιότητά της αποτελεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι η καταπολέμηση του πληθωρισμού.