Σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές μελέτες, στη Ρωσία ο αριθμός των ορθόδοξων χριστιανών αυξάνεται, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούν τους εαυτούς τους αθεϊστές μειώνεται.

Ο αριθμός των ορθόδοξων για τα τελευταία 11 χρόνια αυξήθηκε κατά 18%. Εάν το 2002 το 50% των ερωτηθέντων έλεγαν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους ορθόδοξους χριστιανούς, το 2013 ο αριθμός του αυξήθηκε έως το 68%.

Ο αριθμός των ερωτηθέντων που αποκαλούν τους εαυτούς τους αθεϊστές μειώθηκε από 32% έως 19%.