«Όλοι οι άντρες και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και είναι ίσοι έναντι του νόμου», - αναφέρεται στο κείμενο του άρθρου.

Ανεξάρτητα από τη διατήρηση του καθοριστικού ρόλου του Ισλάμ στο κράτος, οι νομοθέτες του Συντάγματος απέρριψαν οριστικά τη χρήση στο κείμενο του συντάγματος ορολογίας της ισλαμικής ηθικής της Σαρία. Αυτό ήταν που έκανε δυνατή τη συμπερίληψη άρθρου για την ισότητα ανδρών και γυναικών.