Όπως και παλαιότερα, δεν ξεκίνησαν απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Νότιου Σουδάν και τους εκπροσώπους των ανταρτών, οι οποίοι ελέγχουν τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Ο Ομάρ Μπασίρ δήλωσε πως υποστηρίζει πλήρως το κάλεσμα προς τις αντιμαχόμενες πλευρές για διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων.

Το Σουδάν ενδιαφέρεται για τα κέρδη από τη μεταφορά πετρελαίου από το Νότιο Σουδάν, το οποίο έγινε ανεξάρτητο κράτος το 2011.