Οι ζημιές της Κεντρικής Τράπεζας δεν θα της επιτρέψουν να πληρώσει μερίσματα στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών αρχών, των καντονίων και των ιδιωτών, όπου σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες οι μετοχές της Κεντρικής Τράπεζας στην Ελβετία διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

Η τιμή του χρυσού το 2013 μειώθηκε κατά 28%.