Το είδος της τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτύπωση δεν έχει διευκρινιστεί. Προφανώς, πρόκειται για απευθείας μεταλλική εναπόθεση με τη βοήθεια λέιζερ («λέιζερ μετάλλου άμεσης πυροσυσσωμάτωσης» ή Direct Metal Laser Sintering - DMLS ).

Κατά την απευθείας μεταλλική εναπόθεση μέσω λέιζερ, σκόνη μετάλλου εναποτίθεται σε δοχείο και με τη βοήθεια του λέιζερ τήκεται σε μια ομοιογενή δομή. Η «εκτύπωση» πραγματοποιείται κατά στρώματα, το πάχος των οποίων είναι περίπου 20 μικρά (10−6 μέτρα). Τα κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο μηχανικά μέρη δεν απαιτούν πρόσθετη μηχανική επεξεργασία.