Σε ολόκληρο τον κόσμο ισχύει απαγόρευση της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, αλλά οι Ιάπωνες ασχολούνται με τη φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς, που δεν εμπίπτει στην απαγόρευση. Η Αυστραλία υποστηρίζει ότι υπό το πρόσχημα των επιστημονικών ερευνών το Τόκιο ασχολείται με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς.