Ένα τμήμα του Smart Home θα γίνει μία εφαρμογή για «έξυπνα τηλέφωνα». Με τη βοήθειά της ο χρήστης θα μπορεί να ελέγχει τις ηλεκτρονικές συσκευές στο σπίτι. Για παράδειγμα, να ανοίγει ή να κλείνει το κλιματιστικό ή τα φώτα.

Αν στις οικιακές συσκευές υπάρχουν ενσωματωμένες κάμερες, τότε το πρόγραμμα θα εμφανίζει στην οθόνη του «έξυπνου κινητού» την εικόνα από αυτές. Επιπλέον, η εφαρμογή θα επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης της συσκευής.

Για τους χρήστες η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.