Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν αμφισβητεί τις βασικές αρχές της ΕΕ, ωστόσο δεν θεωρεί δίκαιες το δικαίωμα των μεταναστών να λαμβάνουν υψηλά επιδόματα ανεργίας στη Βρετανία και το δικαίωμα να επωφελούνται από τη δωρεάν ιατρική περίθαλψη.

Από την 1η Ιανουαρίου για τους πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας άνοιξε η απεριόριστη είσοδος στη Μεγάλη Βρετανία. Αναμένεται ότι στη χώρα θα έρθουν τουλάχιστον 300000 άτομα.