Το σκάφος φυλάσσεται από τη στρατιωτική ακτοφυλακή. Απ’ όλα τα μέλη του πληρώματος (όπως τους Ρώσους, έτσι και τους πολίτες της Γουινέας-Μπισάου) έχουν πάρει τα διαβατήρια.

Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τους λόγους της κράτησης. Το αλιευτικό σκάφος ασχολούταν με αλιεία στα ύδατα της γειτονικής χώρας – της Γουινέας-Μπισάου – έχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες.

Οι εμπειρογνώμονες εκφράζουν τη γνώμη ότι τον τελευταίο καιρό τους Ρώσους ψαράδες προσπαθούν να εκτοπίσουν από τα ύδατα της Δυτικής Αφρικής με βρώμικες μεθόδους οι ανταγωνιστές.