Νωρίτερα, το Εθνικό Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι θα λάβει μέρος στη διάσκεψη, μόνο με την προϋπόθεση ότι ο Άσαντ θα παραιτηθεί του προεδρικού αξιώματος.

Η διεθνής διάσκεψη για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης «Γενεύη-2» θα λάβει χώρα στις 22 Ιανουαρίου, στο Μοντρέ της Ελβετίας.