Δεν αποκλείεται, ο λόγος της απαγωγής να συνδέεται με την αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων ανταρτών.

Κατά κανόνα, οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» διασχίζουν παράνομα τα σύνορα και εγκαθιστούν νοσοκομεία στο έδαφος που ελέγχει ο αντιπολιτευόμενος Ελεύθερος Συριακός Στρατός, με τον οποίο έχουν εχθρικές σχέσεις οι αντάρτες του «Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Ανατολής» . Εικάζεται, ότι οι τελευταίοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση στην αποστολή.