Στα πλοία θα εγκατασταθούν υδρομετεωρολογικά συστήματα Harakter-K, ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης Alaska και Segment, ηλεκτρομαγνητικές πυξίδες και άλλο εξοπλισμό. Συνολικά, περισσότερες από 30 μονάδες διαφόρων μέσων πλοήγησης για τη ναυσιπλοΐα.

Επιπλέον, οι πλοηγοί του Στόλου της Βαλτικής πρόκειται να εκτελούν μια σειρά από υπεύθυνα καθήκοντα, ειδικότερα αυτά που αφορούν την πλοηγική και υδρογραφική υποστήριξη των αποβατικών αποστολών.