Σύμφωνα με την εφημερίδα, η δημιουργία του υπερυπολογιστή αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος με προϋπολογισμό $80 εκατ., που ονομάστηκε «Διείσδυση σε ιδιαίτερα ενισχυμένα αντικείμενα».

Η ιδεά της δημιουργίας ενός κβαντικού υπολογιστή θεωρητικά είχε θεμελιωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από επιστήμονες διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ.