Ο αστεροειδής 2014 ΑΑ ανακαλύφθηκε το πρωί 1 Ιανουαρίου από το αμερικανικό παρατηρητήριο Μάουντ Λέμον. Οι αστρονόμοι πραγματοποίησαν σειρά μετρήσεων, οπότε προσδιόρισαν ότι σε μία μέρα το αντικείμενο θα πρέπει να πέσει στον πλανήτη μας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς η πιθανότερη περιοχή πτώσης εκτείνεται από την Κεντρική Αμερική μέχρι την Ανατολική Αφρική. Το μέγεθος του αστεροειδή 2014 ΑΑ ήταν από 3 μέχρι 5 μέτρα.