Το 37 ημερών ταξίδι, καθώς και όλες οι δοκιμές, στις οποίες συμμετείχε το αεροπλανοφόρο, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, όλες οι προγραμματισμένες εργασίες εκτελέστηκαν. Αυτή τη στιγμή το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε λιμάνι.

Το 2012 το «Λιαονίν» ήταν γνωστό ως «Βαριάγκ». Το αεροπλανοφόρο είχε αποκτήσει η Κίνα από την Ουκρανία και το ανακατασκεύασε. Σήμερα το «Λιαονίν» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο στις Ένοπλες Δυνάμεις της Κίνας.