Τους δορυφόρους ASNARO η Ιαπωνία σχεδιάζει να εξάγει χάρη στη χαμηλή τιμή τους – περίπου $95 εκατ., που είναι σχεδόν τρεις φορές φτηνότερο από τις αμερικάνικες και ευρωπαϊκές συσκευές.

Με τη βοήθεια του ASNARO μπορεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών για τις ζώνες φυσικών καταστροφών και να γίνεται αστικός σχεδιασμός.