Η βαρύτητα στην επιφάνεια του Τιτάνα είναι 10 φορές μικρότερη, απ’ ότι στη Γη. Λαμβάνοντας υπόψη και την υψηλή πυκνότητα της ατμόσφαιράς του, υπάρχει ελπίδα ότι μικρά φτερά, που θα συνδεθούν στο ανθρώπινο σώμα, θα του επιτρέψουν να πετάξει ελεύθερα στον Τιτάνα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των φοιτητών, για να ξεφύγει κάποιος από την επιφάνεια του Τιτάνα θα χρειαστούν φτερά με εμβαδόν 4,7 τετραγωνικά μέτρα, που είναι ισοδύναμο με την επιφάνεια δύο τραπεζιών γραφείου. Αλλά οι πολύ γρήγοροι άνθρωποι θα μπορούν να πετάξουν με φτερά τρεις φορές μικρότερα.