Η εκτίναξη της στάχτης έγινε την 1η Ιανουαρίου. Το νέφος κατευθύνθηκε νοτιοανατολικά και σε απόσταση 120 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο προς την πλευρά του κόλπου Κρονότσκι. Στη διαδρομή αυτή δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές, αναφέρει η περιφερειακή διοίκηση του Υπουργείου Έκτακτων Αναγκών.