Οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν την ανησυχία για ένα δυσανάλογα υψηλό επίπεδο αύξησης του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την άποψή τους, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας φτώχειας.