Οι προσωρινοί περιορισμοί που είχαν εισαχθεί από εννέα χώρες της ΕΕ σχετικά με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για να αποφευχθεί η μαζική μετανάστευση, καταργήθηκαν την πρώτη ημέρα του 2014.

Μερικά κράτη της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, εξακολουθούν να φοβούνται μια απότομη αύξηση της ροής μεταναστών από αυτές τις χώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ της Ρουμανίας Μπράντους Πρεντέσνκου, δεν αναμένεται καμία μαζική μετανάστευση από τη Βουλγαρία και Ρουμανία.