«Ο πρόεδρος Σάλβα Κιίρ και (ο ηγέτης των ανταρτών) Ρίεκ Μασάρ συμφώνησαν να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και όρισαν τους διαπραγματευτές τους ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος της ανακωχής», - αναφέρεται στην ανακοίνωση του IGAD, ο οποίος είναι ο μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις.