Ο Πάιλι κατάφερε να αποτυπώσει σε εικόνα νεαρά δελφίνια να μασούν ένα απροσδιόριστο είδος ψαριού της οικογενείας των Τετραοδοντίδων. Τα κήτη μοιράστηκαν μόνο ένα ψάρι και το μασούσαν με τη σειρά περνώντας το από το ένα στο άλλο.

«Προκαλούνταν η εντύπωση ότι η νεολαία πειραματίζεται με κάτι φανερά ψυχοτρόπο» - παρατηρεί ο Πάιλι.

'Εχοντας μασήσει το ψάρι, τα δελφίνια περιέπεσαν σε μια κατάσταση έκστασης. Κατανάλωσαν προσεκτικά τον Τετραοδοντίδα - συνήθως τα δελφίνια κατασπαράζουν το θήραμα.

Πολλά είδη τετραοδοντίδων είναι δηλητηριώδη. Δηλητήριο εντοπίζεται στο δέρμα, στο περιτόναιο και σε μερικά εσωτερικά όργανα του ψαριού.